כלכלה ודלק ביולוגי

ECOFLEX-85®

מתאם עם פטנט
לרוץ על BioEthanol

ECOFLEX-85®

מתאם עם פטנט
או יחידה הומולוגית בנזין

סימולטור חיסכון

חשב את צריכת הדלק שלך והשווה עם פתרונות ECOFLEX-85® ו-RED FUEL® שלנו

סימולטור חיסכון

הערך את הצריכה שלך ואת החיסכון שנעשה תוך 30 שניות.

הערכה עכשיו

RED-FUEL®

פטנט חיסכון בדלק למנועי בנזין ודיזל

RED-FUEL®

חסכן מוגן פטנט לכל מנועי הבנזין והדיזל